Email: kinhdoanh8@csvietnam.com

Trang chủ Giới thiệu Tin tức

Logo
0978 91 33 99

Chính sách của công ty

Chính sách công ty

 

 

CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm của Varem được chứng nhận ISO 9001 và theo chứng nhận quốc tế uy tín nhất.                                                                                                                                                 

 

MÔI TRƯỜNG

Varem đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường xung quanh theo quy định của pháp luật hiện hành.                                                                                                         

 

AN TOÀN

Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động của pháp luật hiện hành.                                                                                                                                      

    
 

Tin tức cùng danh mục

Danh mục sản phẩm

Đối tác công ty
http://binhtichapvarem.net/ http://binhtichapvarem.net/ http://binhtichapvarem.net/ http://binhtichapvarem.net/ http://binhtichapvarem.net/ http://binhtichapvarem.net/ http://binhtichapvarem.net/

© Copyright Tuan LV