Hình thức thanh toán

Quý khách khi mua hàng tại binhtichapvarem.net có thể lựa chọn hình thức thanh toán chuyển khoản hoặc tiến mặt ( đơn hàng dưới 20 triệu)
Mọi hình thức thanh toán phải tuân theo pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước chấp nhận