Phao báo mực nước Tecno 5m

Phao điện F.A.E.S- Italia Model TITANIO

Phao điện F.A.E.S- Italia Model TITANIO

Tìm hiểu về Phao điện F.A.E.S- Italia Model TITANIO Phao điện F.A.E.S – Italya là công tắc phao điện F.A.E.S nước sử dụng điều khiển máy bơm nước hoặc van từ để đóng mở nguồn nước hoặc điều khiển bơm để bơm nước lên bồn khi bồn hết nước và tự động ngắt khi bồn đầy (vị trí bạn muốn …