Phao điện F.A.E.S

Phao điện F.A.E.S- Italia Model TITANIO

Phao điện F.A.E.S- Italia Model TITANIO

Tìm hiểu về Phao điện F.A.E.S- Italia Model TITANIO Phao điện F.A.E.S – Italya là công tắc phao điện F.A.E.S nước sử dụng điều khiển máy bơm nước hoặc van từ để đóng mở nguồn nước hoặc điều khiển bơm để bơm nước lên bồn khi bồn hết nước và tự động ngắt khi bồn đầy (vị trí bạn muốn …

Phao báo mực nước Phao điện F.A.E.S- Italia New

Phao báo mực nước Phao điện F.A.E.S- Italia New

Tìm hiểu về phao báo mực nước F.A.E.S- Italia New Phao điện F.A.E.S – Italya là công tắc phao điện F.A.E.S nước sử dụng điều khiển máy bơm nước hoặc van từ để đóng mở nguồn nước hoặc điều khiển bơm để bơm nước lên bồn khi bồn hết nước và tự động ngắt khi bồn đầy (vị trí bạn muốn ngắt). Phao …