Máy bơm chìm nhập khẩu Ý

Hiển thị tất cả 13 kết quả

 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYB 250/2/G65V B0AT5

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYB 250/2/G65V B0AT5 Thông số cơ bản của bơm Tsurumi Avant – Máy bơm chìm MYB 250/2/G65V B0AT5 Công suất: 1.8kw/380V/50Hz Qmax = 72 m3/h Hmax = 17.6m Họng xả : 65 mm Kiểu cánh: Open Channel- Cánh hở Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia
  Đặt mua
 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYB 300/2/65 A0ET5

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYB 300/2/65 A0ET5 Thông số cơ bản của bơm Tsurumi Avant – Máy bơm chìm MYB 300/2/65 A0ET5 Công suất: 2.2 Kw/ 3HP/380V Qmax = 100.8 m3/h Hmax = 17.9 m Họng xả : 65 mm Kiểu cánh: Open Channel- Cánh hở Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia
  Đặt mua
 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYB 400/2/80 E0ET5

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYB 400/2/80 E0ET5 Thông số cơ bản của bơm Tsurumi Avant – Máy bơm chìm MYB 400/2/80 E0ET5 Công suất: 3Kw/4HP/380V Qmax = 100.8m3/h Hmax = 23.5 m Họng xả : 80 mm Kiểu cánh: Open Channel- Cánh hở Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia
  Đặt mua
 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYB 750/2/80 A0FT5

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYB 750/2/80 A0FT5 Thông số cơ bản của bơm Tsurumi Avant – Máy bơm chìm MYB 750/2/80 A0FT5 Công suất: 5.5Kw/7.5HP/380V Qmax = 147.6 m3/h Hmax = 27 m Họng xả : 80 mm Kiểu cánh: Open Channel- Cánh hở Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia
  Đặt mua
 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H Thông số cơ bản của bơm Tsurumi Avant – Máy bơm chìm MYG 250/2/G40H Công suất: 1.8Kw/2.5HP/380V Qmax = 18 m3/h Hmax = 28.5 m Họng xả : DN32 Kiểu cánh: Grinder impeller – Cánh máy mài Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia
  Đặt mua
 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 300/2/G50H C0ET5

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 300/2/G50H C0ET5 Thông số cơ bản của bơm Tsurumi Avant – Máy bơm chìm MYG 300/2/G50H C0ET5 Công suất: 2.2Kw/3HP/380V Qmax = 18 m3/h Hmax = 30.3 m Họng xả : DN32 Kiểu cánh: Grinder impeller – Cánh máy mài Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia
  Đặt mua
 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 400/2/G50H D0ET5

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 400/2/G50H D0ET5 Công suất: 3Kw/4HP/380V Qmax = 25.2 m3/h Hmax = 35.8 m Họng xả : DN32 Kiểu cánh: Grinder impeller – Cánh máy mài Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia Hotline: 094 339 9919 Máy bơm nước thải Matra Nhập khẩu chính hãng
  Đặt mua
 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 750/2/G50H A0FT5

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 750/2/G50H A0FT5 Thông số cơ bản của bơm Tsurumi Avant – Máy bơm chìm MYG 750/2/G50H A0FT5 Công suất: 5.5Kw/7.5HP/380V Qmax = 28.8 m3/h Hmax = 46.6 m Họng xả : DN32 Kiểu cánh: Grinder impeller – Cánh máy mài Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia
  Đặt mua
 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYU 200/4/65 F0ET5

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYU 200/4/65 F0ET5 Thông số cơ bản của bơm Tsurumi Avant – Máy bơm chìm MYU 200/4/65 F0ET5 Công suất: 1.5Kw/2HP/380V Qmax = 960 l/min Hmax = 10.4 m Họng xả : DN 65 Kiểu cánh: Vortex – Cánh xoáy  Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia
  Đặt mua
 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYU 300/2/65 C0ET5

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYU 300/2/65 C0ET5 Thông số cơ bản của bơm Tsurumi Avant – Máy bơm chìm MYU 300/2/65 C0ET5 Công suất: 2.2Kw/3HP/380V Qmax = 50.4m3/h Hmax = 15.1 m Họng xả : DN65 Kiểu cánh: Vortex – Cánh xoáy  Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia
  Đặt mua
 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYU 400/2/80 H0ET5

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYU 400/2/80 H0ET5 Thông số cơ bản của bơm Tsurumi Avant – Máy bơm chìm MYU 400/2/80 H0ET5 Công suất: 3Kw/ 4HP/380V Qmax = 1200 lit/min Hmax = 12.8m Họng xả :80 mm Kiểu cánh: Vortex – Cánh xoáy  Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia
  Đặt mua
 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYU 550/4/80 D0FT5

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYU 550/4/80 D0FT5 Thông số cơ bản của bơm Tsurumi Avant – Máy bơm chìm MYU 550/4/80 D0FT5 Công suất: 4Kw/5.5HP/380V Qmax = 1680 l/min Hmax = 14.4 m Họng xả : DN 80 Kiểu cánh: Vortex – Cánh xoáy  Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia
  Đặt mua
 • Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYG 250/2/G40H

  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYU 750/4/100 G0FT5

  Giá: Liên hệ

  Xem chi tiết
  Máy bơm chìm Tsurumi Avant MYU 750/4/100 G0FT5 Thông số cơ bản của bơm Tsurumi Avant – Máy bơm chìm MYU 750/4/100 G0FT5 Công suất: 5.5Kw/7.5HP/380V Hmax = 13.5 m Họng xả : DN 100 Kích thước: 408x826x305 mm Kiểu cánh: Vortex – Cánh xoáy  Nhà sản xuất: Tsurumi Avant – Italia
  Đặt mua